Ryškėja susitarimo kontūrai

Birželio 16 d. įvyko projekto darbo grupės susitikimas. Jame visas dėmesys skirtas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos susitarimo projektui.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LMPF) pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė informavo, jog LMPF užsakymu ekspertai padarė federacijai priklausančių organizacijų pasirašytų sutarčių analizę: dėl ko dažniausiai susitariama, kokios klaidos daromos ir pan. Tai sukėlė visų grupės narių susidomėjimą, todėl nuspręsta išnagrinėti šią analizę, o kitame susitikime pasidalinti įspūdžiais ir įžvalgomis.

Apsitarta, kad rengiamas dokumentas galėtų būti Bendradarbiavimo susitarimas, kuriame deklaruojama socialinio dialogo svarba bei parama jam, siekis skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, taip pat jame galėtų būti rekomenduotinos kolektyvinių sutarčių sudarymo gairės.

Svarstyta, jog susitarime galėtų būti aptartas bendradarbiavimas valdant krizines situacijas, lygių galimybių (nediskriminavimo) klausimas, psichologinio smurto ir bauginimo darbe (mobingo) prevencija, darbuotojų saugos ir sveikatos principai ir kt.

Kitas posėdis numatytas birželio 22 kartu su partneriais iš Norvegijos.