Tęsiasi projekto darbo grupės diskusijos

Rugpjūčio mėnesį tęsėsi projekto darbo grupės susitikimai. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai diskutavo dėl rengiamo Bazinio susitarimo projekto, kuriame deklaruojama socialinio dialogo svarba, siekis skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą bei rekomenduotinos kolektyvinių sutarčių sudarymo gairės.

Susitikime nuotoliniu būdu dalyvavo Norvegijos socialinių partnerių atstovė, Norvegijos LO tarptautinio skyriaus patarėja Rusijos, Rytų ir Centrinės Europos klausimais Yanina Unnli. Ji pasidalino socialinio dialogo situacija Norvegijoje, iliustravo, kaip vyksta svarbios visai šaliai atviros diskusijos jautriais socialiniais klausimais. Y. Unnli informavo, kad šiomis dienomis Norvegijoje vyksta bendra nuotolinė socialinių partnerių diskusija dėl šalies gerovės, nelygybės klausimų, kurią organizuoja LO ir NHO. dDiskusijose plačiai dalyvauja profesinių sąjungų, darbdavių atstovai, visuomenė.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos susitarimo dėl socialinio dialogo stiprinimo projektą pristatė ekspertė Eigilė Čygaitė-Elzbergienė. Taip pat diskusijoms pateiktas susitarimo priedo „Kolektyvinių sutarčių sudarymo gairės“ projektinis dokumentas.

Projekto darbo grupės dalyviai kartu su kolege iš Norvegijos LO aptarė pateiktus dokumentus, jų reikšmę socialinio dialogo stiprinimui, diskutavo dėl dokumentų turinio, dėl ruošiamų dokumentų reikšmės savo narėms – šakinėms organizacijoms siekiant skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą. Susitarta iki kito posėdžio, kuris numatytas rugsėjo 23 d., pateikti praktinius pasiūlymus susitarimo projektui, geruosius pavyzdžius, nuomones.