Naujienos

Susitikimas dėl viešinimo veiklų

Vasario 4 d. į susitikimą nuotoliniu būdu susirinko projekto vykdytojos – LPSK – atstovai. Susitikimo tema – pakalbėti apie projekto viešinimo veiklas. Projekto vadovė Danutė Šlionskienė apgailestavo, kad karantinas gerokai pakoregavo projekto veiklas, išreikšdama viltį, jog jam pasibaigus projekto dalyviams galima bus susitikti gyvai ir pasistūmėti toliau tariantis dėl susitarimo projekto.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė paragino pagalvoti apie temas viešinimui, pasiūlė skleisti socialinio dialogo žinią regionuose. Ji informavo, kad su profesionalais rengiama vizualinė projekto medžiaga viešinimui socialiniuose tinkluose. Taip pat planuojamos radijo laidos regionuose.

Apie COVID-19 situaciją darbovietėse – TV laidoje

Šiandien apie 5–10 proc. įmonių yra prastovose. Didžioji dalis įmonių nedirba visu pajėgumu – nemažai žmonių saviizoliacijoje. Tačiau vis pasirodo vienetinių atvejų, kada įmonės, baimindamosi savo veiklos tempų mažėjimo bei darbuotojų izoliacijos, prašo darbuotojų slėpti COVID-19 ligos atvejus. Toks elgesys yra itin neatsakingas ir smerktinas. O bandantiems tokiu būdu „pergudrauti“ virusą – ilgalaikėje perspektyvoje gali tekti išvis stabdyti veiklą.

„Jei mes patys elgsimės sąmoningai šiuo laikotarpiu, greičiau grįšime į normalų veiklos režimą ir pasivysime bei kompensuosime susidariusius nuosmukius. Svarbu, jog įmonės laikytųsi saugumo reikalavimų, investuotų į darbuotojų testavimą, bei, pavyzdžiui, padarytų bent valandos pauzę tarp gamybinių pamainų pasikeitimų, tam, kad būtų sumažintas darbuotojų kontaktas ir spėjama išvalyti patalpas“, – laidoje DELFI tema sakė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė laidoje pabrėžė, jog viruso įtaka tiesiogiai priklausys nuo visų atsakingumo laipsnio: „Deja, pavyzdžiai rodo, kad vis dėlto mums trūksta atsakomybės. Net ir vienas atvejis, kai slepiami simptomai arba informacija apie ligą, yra per daug, tai yra nuskalstama veika. Negalima toleruoti situacijos, jei bandoma išlaikyti verslus, išlaikyti pelnus darbuotojų sveikatos sąskaita. Žinoma, yra įmonių, kuriomis galima pasigirti: pertvarkomi srautai, izoliuotiems darbuotojams pristatomi maisto daviniai, saugos priemonėmis aprūpinami ir darbuotojų šeimos nariai. Tačiau yra įmonių, kur trūksta net elementarios komunikacijos tarp vadovų ir darbuotojų. Praktika rodo, kad kai tariamasi su darbuotojais, problemų iškyla daug mažiau“.

Visa laida – čia.

Pradėtos diskusijos apie pagrindinį susitarimą

Gruodžio 4 d. įvyko projekto partnerių – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) – atstovų virtualus susitikimas. Jam apžvelgta Norvegijos nacionalinė sutartis ir aptarta, kokios nuostatos galėtų būti įtrauktos į lietuviškąjį bazinio susitarimo tarp LPSK ir LPK projektą. Anksčiau susitikimuose su partneriais iš Norvegijos darbdavių ir darbuotojų atstovai gilinosi į šios Skandinavijos šalies ypatumus.

Darbdavių atstovai pažymėjo, jog kitaip nei Norvegijoje Lietuvos darbo kodeksas plačiai reglamentuoja darbo santykius, tad susitarime reiktų aptarti tik tas sritis, kurios nėra įtvirtintos teisės aktais.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie temas, kurias norėtų paliesti susitarime. Pavyzdžiui, dėl atstovavimo klausimų visais lygmenims (nacionaliniu, šakos, įmonės), informavimo procedūrų, bendrų kriterijų, kuriais būtų vadovaujamasi vertinant ekonominę situaciją.

Gvildentas ir  kitas Norvegijai nebūdingas niuansas – įmonių ir darbuotojų jungimosi į asociacijas ir profesines sąjungas problematika. Tuo tarpu kai Norvegijoje iš viso nėra neasocijuotų darbdavių, o ir darbuotojų didžioji dauguma – profesinių sąjungų nariai, Lietuvoje tai – tik siekiamybė.

Profesinės sąjungos pasiūlė į susitarimą įtraukti ir punktą (vėlgi – daugiau kaip siekiamybę), kad ateityje dėl minimalios mėnesio algos tiek nacionaliniu, tiek šakos lygmeniu tartųsi darbdaviai ir profesinės sąjungos.

Sutarta, jog su bendruomenėmis bus tariamasi ir dėl kitų aktulių temų, kurias galima būtų įtraukti į susitarimo projektą, ir kitame susitikime jas visas apibendrinti.