Projekto partneriai

Lietuvos pramonininkų konfederacija – jau daugiau nei 30 metų veikianti didžiausia skėtinė verslo interesams atstovaujanti organizacija Lietuvoje.

LPK vienija 56 asociacijas: 51 šakinę, 5 regionines, ir 25 neasocijuotus narius, apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas ir pagrindinę Lietuvoje gaminamą produkciją. LPK nariai apima pagrindinius Lietuvos gamybos sektorius, kurie prie Lietuvos ekonomikos prisideda sudarydami 22 proc. Lietuvos BVP. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos, advokatų kontoros.

LPK yra nepriklausoma, nepolitinė, skaidriai verslo interesus Lietuvoje atstovaujanti organizacija.

Prie SociaLTy projekto įgyvendinimo taip pat prisideda šios LPK narės:

  • Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“;
  • Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija;
  • Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA;
  • Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA;
  • Privačių miškų savininkų asociacija.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) – didžiausias nacionalinis profesinių sąjungų centras Lietuvoje, įkurtas 2002 m. sujungus dvi organizacijas. Tai – nevyriausybinė organizacija, vienijanti narius – profesines sąjungas – šakiniu principu. LPSK nėra priklausoma nuo valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, visuomeninių organizacijų ir judėjimų.

Šiuo metu LPSK vienija 25 šakines organizacijas, veikiančias tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose.

LPSK yra Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC), Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) narė, bendradarbiauja su Tarptautine darbo organizacija (TDO).

Prie SocialLTy projekto įgyvenimo taip pat prisideda:

  • Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga;
  • Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija;
  • Lietuvos metalistų profesinė sąjunga;
  • Lietuvis miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija;
  • Tolimųjų reisų vairuotojų profesinė sąjunga.

Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija (LO) – didžiausias Norvegijos profesinių sąjungų centras, kurį sudaro 21 profesinė organizacija, veikianti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

Norvegijos įmonių konfederacija (NHO) – didžiausia Norvegijos darbdavių organizacija ir pagrindinė šalies verslo lobistė. Organizacija vienija virš 25 tūkst. bendrovių nuo mažų šeimos įmonių iki tarptautinių kompanijų daugelyje ekonomikos sektorių.